B a e x e m

Nieuws Archief

Beste buurtbewoners,

Normaal gesproken zouden inmiddels de uitnodigingen voor het bijwonen van de 15e jaarvergadering  onder de leden verspreid zijn. Het corona-virus (COVID-19) gooit echter roet in het eten. De op vrijdag 27 maart 2020 geplande jaarvergadering wordt voorlopig uitgesteld.  Als de epidemie voorbij is zal een nieuwe datum worden gepland, waarna we alle leden voor deze vergadering zullen uitnodigen. We houden u op de hoogte.

Wel treft u hier al de vergaderstukken aan! 

Aan alle bewoners van De Dorpstraat e.o.

Buurtvereniging De Dorpstraat e.o. nodigt alle bewoners van de buurt uit om deel te nemen aan de jaarlijkse barbecue van de buurtvereniging die zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli a.s. in de tuin van de Familie van Heur (Dorpstraat 34).

We hopen ook dit jaar op een zeer gezellig buurtfeest. Ook bewoners die geen lid zijn van onze buurtvereniging worden van harte uitgenodigd.

Logo Rabo Clubkascampagne
 
Onze buurtvereniging doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne. U kunt - wanneer u lid bent van de Rabobank - onze vereniging steunen door tijdens de stemperiode van 13 t/m 26 maart uw stem op onze vereniging uit te brengen.

 

Op zondag 12 maart aanstaande willen we met kinderen en ouders uit de buurt gaan schaatsen in ijshal de Maaslandse Wintertuin te Maaseik. Tijdstip 10.00 – 12.00 uur. Vertrek in Baexem om 9.30 uur, vanaf Stichting Welzijn, Dorpstraat 32. Voor meer informatie kijk op de website http://mwtmsk.be/

Logo IrrlandDe buurtvereniging organiseert elk jaar een uitstapje naar het boerderijpretpark Irrland in Duitsland (www.irrland.de). Irrland is een grote buitenspeeltuin waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen diverse speeltoestelen maar ook met  water en zand en maïs.


Vanwege de wisseling in het 'penningmeesterschap' bij onze buurtvereniging, vindt de automatische incasso van de jaarlijkse contributie later dan gewoonlijk plaats.
Gewoonlijk wordt de contributie geïncasseerd kort nadat de jaarvergadering heeft plaatsgevonden.

Dit jaar zal de contributie - die 7,50 EUR per volwassene bedraagt - op woensdag 11 mei 2016 worden afgeschreven van uw bankrekening, wanneer u een incassomachtiging heeft verstrekt.

PaashaasOp Paaszaterdag 26 maart om 16.00 uur gaan we met de kinderen (t/m groep 8) paaseieren rapen. 
Voor de meer ervaren zoekers is voor een extra uitdaging gezorgd.

Het paaseieren rapen vindt plaats in de tuin van familie Van Heur, Dorpstraat 34. 
Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s met kleinkinderen en alle senioren zijn hierbij van harte welkom.
Na afloop van het eieren rapen genieten we als vanouds bij  “de Oude Smidse” van koffie en paasbrood.

PaashaasOp Paaszaterdag 4 april om 16.00 uur gaan we met de kinderen (t/m groep 8) paaseieren rapen.
Voor de meer ervaren zoekers is voor een extra uitdaging gezorgd.

Het paaseieren rapen vindt plaats in de tuin van familie Van Heur, Dorpstraat 34.
Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s met kleinkinderen en alle senioren zijn hierbij van harte welkom.
Na afloop van het eieren rapen genieten we als vanouds bij  “de Oude Smidse” van koffie en paasbrood.

AgendaVrijdag 20 maart 2015 zal vanaf 20.00 uur de jaarvergadering van onze buurtvereniging gehouden worden in het Baxheimerhof.

Wie gaat er mee een avondje stappen:

EEN SPORTIEVE ACTIVITEIT VOOR JONG EN OUD

Op Vrijdag 12  december  aanstaande organiseert schutterij St. Severinus een dropping.

VoetbalkampioenDe BV Dorpstraat e.o. feliciteert het eerste van RKVB met het behalen van het kampioenschap in de 4e klasse D. Met een overwinning van 2-0 op Heytse 1 stelde RKVB 1 met nog één wedstrijd in dit seizoen te gaan het kampioenschap veilig.
 

Donderdag 20 maart is aan de voorzitter van onze buurtvereniging Mia Smeets-Jeurissen (68) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Logo Rabo Clubkascampagne
 
Onze buurtvereniging doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne. U kunt - wanneer u lid bent van de Rabobank - onze vereniging steunen door tijdens de stemperiode van 10 t/m 31 maart uw stem op onze vereniging uit te brengen.

Beste buurtbewoners,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de 9e jaarvergadering en wel op donderdag 27 maart 2014 om 20.00 uur in café De Oude Smidse.

Een activiteit voor Jong en Oud

Op zondag 16 februari aanstaande willen we met kinderen en ouders uit de buurt gaan schaatsen in ijshal 'De Wintertuin' te Maaseik.

We gaan weer kerstkransen maken.
Woensdag 14 december
LET OP: IN HET BAEXHEIMERHUUSKE.
Tijdsduur: 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

 

Het verslag en de foto's van het geslaagde uitstapje zijn geplaatst op deze website.
Irrland 2011, een heerlijk uitstapje.

We gaan weer naar Irrland !

2 juli: Buurtbarbecue !!

Jaarvergadering 2011:
Donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur
Gemeenschapshuis ‘Baexheimerhof’ te Baexem.
De uitnodiging en de agenda vindt u onder formulieren.

Contributiebrief 2011

Ook dit jaar gaan we weer samen een kerststukje maken.

Bijgewerkt: fotoalbums - bekerwinnaars door de jaren heen.

Het Seniorenuitstapje ging dit jaar naar Zuid Limburg.
Diverse lokaties werden bezocht.

We gaan paintballen.
Dit vindt plaats bij paintballfun te Maaseik (voor extra informatie kijk op www.paintballfun.be)
Datum: zaterdag 23 oktober 2010.
Aanvang 13.00 uur tot 16.00 uur. Vertrek 12.30 uur

De foto's van de buurtbarbecue 2010 staan on-line.
De jaarlijkse barbecue komt er weer aan !
De datums van het uitstapje naar Irrland zijn bekend ...

De bloemschikavond voor pasen was druk bezocht.
De jaarvergadering werd o.a. opgeluisterd met 2 buuts van Jan Geraedts.
Ook het paaseieren rapen voor de kinderen was weer een succes.
Het weer werkte mee en leverde een uurtje zon op het juiste moment.

De foto's zijn inmiddels toegevoegd aan de albums.

De traditie wordt voortgezet. Op zaterdag 3 april worden er weer paaseieren geraapt door de kleintjes. Daarna een gezellig samenzijn bij de Oude Smidse.
Kijk bij de formulieren in het menu om u op te geven.

Op dinsdag 31-03 kunt u bloemstukken maken voor pasen.
Kijk in het menu onder formulieren om u op te geven.

 

Op 26 maart 2010 vindt de jaarvergadering plaats van de buurtvereniging.
I.v.m. het 5e lustrum zal de avond opgeluisterd worden door een professionele buut in de persoon van Jan Geraedts. Klik hier voor meer info !  

Het is niet uitgesloten dat er ook een verdwaalde troubadour rondzwerft ....

Deze weken zult u weer een informatiebrief in de bus vinden m.b.t. de contributie over 2010.
De betreffende brief is ook te vinden op deze site, onder de kop formulieren.

We gaan weer karten. Jong en oud kunnen meedoen.
Woensdag 23 december 2009. Het formulier heeft u in de bus gehad, maar u kunt het ook  downloaden. (zie menu-formulieren)  

~~~

Op 16 december vindt er weer een bloemschikavond plaats in BHH van 19:30 tot ca 22 uur.
Verder info en inschrijfmogelijkheid vindt u onder formulieren.

 

Om het vakantiegevoel nog even vast te houden, gaan we op zondag 13 september weer naar Irrland.
Deze activiteit is met name geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.
Een bovengrens is er niet:  ieder die zich nog kind voelt kan daar prima terecht.
Dus (groot-)ouders en (klein-)kinderen: reserveer deze dag op de kalender.
Vertrek 's morgens om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein van Welzijn.
Terugreis afhankelijk van weer, maar uiterlijk 19.00 uur.

Geef je op middels mail of via een berichtje op deze site (onder contact)
Met diegenen die zich opgeven wordt overlegd over de kosten en de mee te
nemen zaken.

Kijk bij de fotoalbums voor indrukken van de afgelopen Irrlanddag.


De buurtbarbecue 2009 was weer een groot succes.
Gezelligheid, lekker eten en drinken, een springkussen, ijscokar, puzzels, noem maar op.
Het beetje regen kon geen spelbreker zijn.
De foto's zijn inmiddels geplaatst op deze site.

Het bezoek aan het "boerenpretpark" Irrland was ook dit jaar, ondanks de regen, weer een succes.
Kleine, grote en volwassen kinderen hebben zich helemaal uit kunnen leven.
Hier en daar werkte de regen zelfs sfeerverhogend. Met een trapskelter door een plas van 20m cm diep jagen is "vet cool".
En toen de barbecue eenmaal op stoom was brak de zon door. Wat wil je nog meer ?
Initiatiefnemer Jan met zijn echtgenote Elian vonden een nieuwe variant uit op het spelletje blaasvoetbal. Zie daarvoor de foto's die zeer binnenkort op deze site verschijnen.

Namens de penningmeester wiijzen we op de contributie 2009,
die door een enkeling nog niet is voldaan.
Gaarne per omgaande voldoen.

Zeskamp.
Op zaterdag 20 juni wordt er een zeskamp gehouden.
Zie voor nadere informatie www.zeskampbaexem.nl.
We willen met een team hier aan mee doen.
Er is nog plaats voor sportieve liefhebbers!
(aanmelden middels een mail-berichtje)

Pinkstervoetbal.
Vanuit de buurtvereniging doet al een aantal jaren een stel enthousiaste
amateurs mee met het mini-voetbaltoernooi op Pinkstermaandag.
Dat zal komende maandag ook weer het geval zijn.
Als je belangstelling hebt om mee te doen: er is altijd wel plaats.
Maar meld je vooraf even aan bij Koen van Heesewijk aan de Dorpstraat 28
(tel. 452385).

We willen graag een mail-adressen bestand aanleggen zodat de communicatie nog beter verloopt.
Inmiddels hebben we als buurtvereniging een flink aantal mailadressen
"van de buurt" verzameld en willen we jullie ook via deze weg informeren
over zaken die voor de buurt en buurtvereniging van belang zijn.
Van een aantal mensen/leden uit de buurt hebben we het mailadres nog
niet. Voor aanvullingen c.q. correcte mailadressen houden we ons aanbevolen!

Vandaag is de nieuwsmodule van deze website ge-installeerd.
Het bestuur wordt van harte uitgenodigd om een nieuwsbeheerder aan te wijzen.