B a e x e m

Contributie

Om zaken te kunnen regelen - om activiteiten te organiseren - om de belangen van de buurt te behartigen - is geld nodig om de noodzakelijke dingen te kunnen bekostigen. Dat  geld komt voor een belangrijk deel uit de jaarlijkse contributie van de leden. Deze bedraagt 7,50 EUR per volwassene per jaar.

Voor het betalen van de contributie bieden we u drie mogelijkheden om uit te kiezen:

 • U kunt het bedrag overmaken op de bankrekening ten name van  “Buurtvereniging Dorpstraat e.o.”
  Dat is bij de Rabobank op IBAN:  NL 21 RABO 0104 0052 11
   
 • U kunt óók het geld in een gesloten envelop bij de penningmeester van de buurtvereniging
  (Frank van de Vondervoort, Dorpstraat 36) in de bus doen.
   
 • Tenslotte bieden wij u de mogelijkheid om de contributie middels automatische incasso te laten innen.
  Ook daarvoor is nodig, dat u bijgevoegd formulier (de machtiging) volledig invult, ondertekent en
  bij de penningmeester in de bus stopt.