B a e x e m

Contact

Als u meer informatie wenst over onze buurtvereniging kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:

 

 

Jonnie Hill

Angeline van Eck

Jeroen Schlicher (voorzitter)  

Gerty Peeters (secretaris)

Nicole Flinsenberg

Lisette van Bilsen

Frank van de Vondervoort (penningmeester)      

Adres:

Tramweg 2a

Tramweg 25

Dorpstr. 30

Dorpstr. 63

Dorpstr. 25

Dorpstr. 10

Dorpstr. 36         

Telnr.:

06-55358990

452709

453090

451704

491899

452859

453156

 

of stuur een mail naar info@bvdorpstraat.nl.