B a e x e m

Nieuws Archief

Incasso contributie


Vanwege de wisseling in het 'penningmeesterschap' bij onze buurtvereniging, vindt de automatische incasso van de jaarlijkse contributie later dan gewoonlijk plaats.
Gewoonlijk wordt de contributie geïncasseerd kort nadat de jaarvergadering heeft plaatsgevonden.

Dit jaar zal de contributie - die 7,50 EUR per volwassene bedraagt - op woensdag 11 mei 2016 worden afgeschreven van uw bankrekening, wanneer u een incassomachtiging heeft verstrekt.

Overigens heeft Frank van de Vondervoort na goed overleg binnen het bestuur de functie van penningmeester op zich genomen.